#1 TÂN TRỤ ROYAL

Dự án: TÂN TRỤ ROYAL Qui Mô: 1.1 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG [...]

#1 KHU DÂN CƯ QUỐC LINH DIAMOND CITY

Dự án: KHU DÂN CƯ QUỐC LINH Quy Mô: 35 ha Phát Triển Dự Án: [...]

#1 THE SOL CITY

Dự án: THE SOL CITY Quy Mô: 36 ha Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

#1 KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI J DRAGON

Dự án: KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI J-DRAGON Quy Mô: 56.194 m2 Chủ Đầu Tư: [...]

#1 YOUNG TOWN TÂY BẮC SÀI GÒN

Dự án: YOUNG TOWN Quy Mô: 20 ha Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

3 Các bình luận

#1 DỰ ÁN GALAXY HẢI SƠN ĐỨC HÒA

Dự án: GALAXY HẢI SƠN Quy Mô: 6 ha Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

1 Các bình luận

#1 KHU ĐÔ THỊ THẮNG LỢI CENTRAL HILL

Dự án: THẮNG LỢI CENTRAL HILL Quy Mô: 7 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC [...]

#1 HƯNG GIA GARDEN CITY

Dự án: HƯNG GIA GARDEN CITY Quy Mô: 47,8 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC [...]

2 Các bình luận