CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (XỬ LÝ KHIẾU NẠI)

Tiếp nhận và xử lý những yêu cầu, phản ánh, khiếu nại của khách hàng. [...]