#1 SÀI GÒN TOWN – THẮNG LỢI GROUP

Dự án: SÀI GÒN TOWN

Quy Mô: 1,1 ha

Phát Triển Dự Án: THẮNG LỢI GROUP

[...]

#1 KHU DÂN CƯ QUỐC LINH DIAMOND CITY

Dự án: KHU DÂN CƯ QUỐC LINH

Quy Mô: 35 ha

Phát Triển Dự Án: THẮNG LỢI [...]

#1 THE WIN CITY

Dự án: THE WIN CITY

Qui Mô: 12 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]

#1 TẤN ĐỒ CAPITAL

Dự án: TẤN ĐỒ CAPITAL

Quy Mô: 3,4 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]

#1 THE SOL CITY

Dự án: THE SOL CITY

Quy Mô: 36 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]

#1 KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI J DRAGON

Dự án: KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI J-DRAGON

Quy Mô: 56.194 m2

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI [...]

#1 YOUNG TOWN TÂY BẮC SÀI GÒN

Dự án: YOUNG TOWN

Quy Mô: 20 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]

#1 DỰ ÁN GALAXY HẢI SƠN ĐỨC HÒA

Dự án: GALAXY HẢI SƠN

Quy Mô: 6 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]

#1 DỰ ÁN THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Dự án: THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Quy Mô: 4,6 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG [...]

#1 KHU ĐÔ THỊ THẮNG LỢI CENTRAL HILL

Dự án: THẮNG LỢI CENTRAL HILL

Quy Mô: 7 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG [...]