#1 LONG CHÂU PHỐ CHỢ

Dự án: LONG CHÂU PHỐ CHỢ

Quy Mô: 1,2 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[...]

#1 AN NHIÊN GARDEN

Dự án: AN NHIÊN GARDEN

Quy Mô: 7,8 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[...]

#1 PHÚC LONG GARDEN

Dự án: PHÚC LONG GARDEN

Quy Mô: 167 nền

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[...]

# THUẬN ĐẠO RESIDENCE

Dự án: THUẬN ĐẠO RESIDENCE

Quy Mô: 30 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[...]

#1 HƯNG GIA GARDEN CITY

Dự án: HƯNG GIA GARDEN CITY

Quy Mô: 47,8 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[...]

#1 CENTRAL HILL NAM SÀI GÒN

Dự án: CENTRAL HILL NAM SÀI GÒN

Quy Mô: 104 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]